Leveringsvoorwaarden VSB

De Algemene voorwaarden van de branche organisatie VSB werden in 2003 geactualiseerd en per 30 juni gedeponeerd onder nummer 65-2003 bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag.

Momenteel is de Nederlandse versie beschikbaar op A4-formaat en 4 maal A4-formaat. In de nabije toekomst zullen vertalingen beschikbaar komen in de Engelse, Duitse en Franse taal. Deze kunnen worden gebruikt met verwijzing naar de eerder genoemde Algemene voorwaarden.