Breedplaat – ondersteuning

Woningbouw

Voor de ondersteuning van de breedplaatvloeren worden H20-liggers en stalen stempels toegepast en voor de rand-oplossingen, de “open-randtafel”. De open-randtafel is een vast onderstel , waarop 2 stalen binten over de gehele breedte worden gemonteerd, waarna H20-liggers van 6.00 meter de diepte van de tafel bepalen. Het leuningwerk en de omloop met steigerdelen blijft er permanent op staan tot einde bouw. Ofwel met 1 kraanbeweging met de bijgeleverde C-haak wordt ca. 35 m2 ondersteuning in 1x verplaatst!

Utiliteitsbouw

Voor de ondersteuning van de verzwaarde stroken in bv. pakeerkelders, wordt TOPEC-vloerbekisting gebruikt. Doordat het gespecialiseerde personeel hiermee veruit de hoogste montagenorm realiseert is dit systeem de goedkoopste oplossing. De verzwaarde strook heeft nu een gesloten dek, waarop aanhelingen en nivoverschillen veilig kunnen worden aangebracht. Tussen de stroken worden H20-liggers en stalen stempels aangebracht op de aangegeven h.o.h.-maat door de leverancier. Door toepassing van 2-tons stempels zal de tussenafstand van de stempels onderling maximaal zijn. Dus minder handelingen in arbeid en minder onderdelen in huur, ofwel: kostenbesparing!

Voor breedplaatvloeren boven de 5.75 meter wordt Lahyer Allround ingezet.