Privacy statement

Holland Steiger Verhuur B.V. bekend onder KVK nummer 28081399, vestigingsnr. 000018359639, gevestigd aan De Vlashoven 39A, 2211 WL te Noordwijkerhout (en hierna verder te noemen als “Holland Steiger Verhuur”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen.Holland Steiger Verhuur doet dit om bezoekers/klanten en derden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Via deze website (www.steigerhuur.nl, een website van Holland Steiger Verhuur) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Holland Steiger Verhuur vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet AVG (ingegaan op 25 mei 2018) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-04-2019.

Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de wet AVG kunnen we melden dat Holland Steiger Verhuur geen Functionaris Gegevensbescherming heeft, maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@steigerhuur.nl of 0252 370 736.

Welke persoonsgegevens verwerkt Holland Steiger Verhuur?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens middels deze website:

Alle persoonsgegevens ingegeven via het op onze website vermelde e-mail adres en door de bezoeker ingegeven informatie in de volgende velden via het contactformulier alsmede via het offerte aanvraag formulier  aanmeldformulier:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Adres (administratief en locatie werkzaamheden)
 • Postcode (administratief)
 • Plaats (administratief en locatie werkzaamheden)
 • Wens voor nieuwsbrief
 • en mogelijke andere persoonlijke gegevens ingegeven in het opmerkingenveld

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Holland Steiger Verhuur verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Administratie en dienstverlening
In onze administratie houden we bij wie mogelijke klanten en leveranciers van Holland Steiger Verhuur zijn, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken, te kunnen administreren en tot dienst te zijn om werkzaamheden op de gewenste locatie uit te kunnen voeren.
U kunt Holland Steiger Verhuur via verschillende kanalen bereiken: telefoon en e-mail. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

2. Marketing & Werving
Voor mogelijke Holland Steiger Verhuur campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID en incidenteel mogelijk social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien indien er campagne zal worden gevoerd.
Ook kunnen wij voor Holland Steiger Verhuur (en aan ons gerelateerde campagnes) gebruik maken van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit kunnen wij doen via Facebook en mogelijk Instagram targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.
Indien u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u u hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe u dit kan doen, leest u op de volgende pagina’s door op de overeenkomstige link te klikken:

Let op: het kan zo zijn dat u na eventuele afmelding nog steeds Holland Steiger Verhuur advertenties te zien kan krijgen wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

3. Verbetering Holland Steiger Verhuur dienstverlening
Voor de verbetering van onze service houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of (mogelijk in de toekomst) onze nieuwsbrieven relevant gevonden worden.

4. Dienstverlening / bezorging / uitvoering
Middels de contactformulieren worden persoonlijke gegevens gevraagd om de dienstverlening te kunnen waarborgen.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@steigerhuur.nl of 0252 370 736.

 • Informatie en inzage:Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u hebben verwerkt en vastgelegd. We leggen u desgewenst uit over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie:Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben vastgelegd? Laat het ons dan weten, dan passen we het zo snel als mogelijk aan.
 • Vergetelheid: U kunt kan ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing doeleinden? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de nieuwe AVG wetgeving om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

 • Uw toestemming intrekken:bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP:Indien u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kan hierover zonodig ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Holland Steiger Verhuur bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we uw gegevens nog gedurende 6 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Bedrijfsgegevens bewaren we zolang de onderlinge dienstverlening loopt. Gerelateerde persoonlijke gegevens – in relatie met het bedrijf waarvoor u werkt of optreedt – vallen hier tevens onder.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (opdracht, afname dienst en/of product of een evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Holland Steiger Verhuur: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken neem dan contact met ons op!

Links

Op de website van Holland Steiger Verhuur zijn mogelijk een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Holland Steiger Verhuur is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende eigenaar/organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de website van Holland Steiger Verhuur. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende website plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

 • https://steigerhuur.nl/

Op deze website kunt u – indien van toepassing – toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vind u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Holland Steiger Verhuur website en hun functionaliteit:

Analytische cookies (Google Analytics):

Cookie – Opslagperiode – Doel
_gat – 1 minuut – Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.
_gid – 24 uur – Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
_ga – 2 jaar – Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

Holland Steiger Verhuur maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Holland Steiger Verhuur website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Holland Steiger Verhuur inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Holland Steiger Verhuur website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Holland Steiger Verhuur website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Holland Steiger Verhuur website optimaal werkt.

Holland Steiger Verhuur verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens kunnen via cookies in het webanalyse systeem worden opgeslagen:

 • het IP-adres,
 • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer of een andere browser),
 • de resolutie van uw computerscherm,
 • vanaf welke pagina u op de Holland Steiger Verhuur website bent gekomen,
 • wanneer en hoe lang u de Holland Steiger Verhuur website bezoekt of gebruikt,
 • of u gebruik maakt van functionaliteiten van de Holland Steiger Verhuur website,
 • welke pagina’s u bezoekt op de Holland Steiger Verhuur website.

Social cookies:

Cookie: Twitter; Guest_id
Doel: Door deze cookies kunt u bij (het afnemen van) diensten van Twitter, nadat u op de website van Holland Steiger Verhuur bent geweest, mogelijke advertenties van Holland Steiger Verhuur te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).
Opslagperiode: Max. 90 dagen

Cookie: Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs
Doel: Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de derden bent geweest, mogelijke advertenties van Holland Steiger Verhuur te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).
Opslagperiode: Max 1 jaar

Advertentie cookies:

Cookie: Google Adwords, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID
Doel: Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords mogelijk ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.
Opslagperiode: Max 1 jaar

Cookies verwijderen

U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser(s). Hieronder treft u een lijst met de meest gebruikte browsers en overeenkomstige links naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

Voorhout, 16 april 2019