Landmacht dagen Den Haag 2018 Lange Vijverberg

*      Uitstapsteiger inclusief ballast conform foto plaatsen, op de door u aan te wijzen locatie

*      Plaatsing zaterdag 26-05-2018 vóór 09:30 uur gereed en van 17:00 uur demonteren (om 19:30 uur moet

       deze weg zijn)

*      Uitvoerder ter plaatse Eelke Hogenhout 06-14359160

*      Uitstaphoogte (vloer) 7,40m en leuning zit op 8,40m hoog

*      Let op! opdrachtgever stelt heftruck ter beschikking i.v.m. plaatsen ballast blokken