Rumba Residence Amstelveen

HET COMPLEET BOUWEN VAN BOVENGENOEMD CASCO.

 

Dit is inclusief:

 • Kanaalplaten vloeren leggen, zonder druklaag;
 • Dichtzetten en afstorten naden kanaalplaat vloeren;
 • Aanbrengen bekisting NUTS invoerkasten en afstorten;
 • Opstort beton t.b.v. dragend metselwerk;
 • Isoleren tussen kanaalplaat vloeren;
 • Stalen raveling t.b.v. balkons;
 • Kolommen prefab;
 • Wanden prefab;
 • Kolommen en wanden vaststorten;
 • Breedplaat ondersteunen en leggen;
 • Randkisten plaatsen, behoudens rond trappenhuis;
 • Balkons ondersteunen en leggen en NIET afdekken tegen beschadigingen (zijn gecoat);
 • Vilt en/of rubber leggen op wanden t.b.v. breedplaat;
 • Sparingen dicht zetten;
 • Balken ondersteunen en compleet uitkisten – schoon werk;
 • Vloer afstorten;
 • Aanbrengen randbeveiliging in ingestorte potjes;
 • Prefab opstortingen t.b.v. lift;
 • Prefab plaat boven lift;
 • Prefab betontrappen leggen en NIET afdekken tegen beschadigingen (zijn gecoat);
 • Opperen van Ytong;
 • Laden en lossen van al het benodigde transport;
 • Deelmaatvoering;
 • Leveren van alle benodigde schoren t.b.v. prefab- kolommen en – wanden;
 • Levering lasers, trappen e.d.;
 • Levering van alle benodigde ondersteuningsmaterialen;
 • Alle benodigde transport en handlingskosten t.b.v. materiaal;

 

 

Het monteren en demonteren van de bekisting is exclusief:

 • Levering van alle benodigde houtwaren;
 • Fundatie;
 • Kalkzandsteen en/of Ytong metselen;
 • Levering van ankerpluggen, conussen, ankers, demu ankers e.d;
 • Levering van reparatiemortel;
 • Levering Stortgereedschap;
 • Levering leuningstaanders, potjes en leuninghout;
 • Levering verbruiksartikelen, zoals schroeven, pluggen, kit, Purschuim, nagels;
 • Levering alle te storten beton;
 • Leveren van prefab trappen, etc;;
 • Levering van elektrische punten d.m.v. paddestoelen;
 • Grondwerk;
 • Vlechtwerk;
 • Installatiewerk;
 • Kraan met kraanmachinist;
 • Levering en plaatsen van instortvoorzieningen, welke niet nodig zijn t.b.v. bouwen casco;
 • Levering kanaalplaat, breedplaat;
 • Levering kubel, met stortzak en betonpomp;
 • Hoofdmaatvoering;
 • Schaftkeet en uitvoerderskeet;
 • Bouwplaatverlichting;
 • Steigerwerk excl. ondersteuning balkons (zie andere offerte);