De Gier Wateringen

De Gier Wateringen

 1. MONTAGE EN DEMONTAGE VAN DE ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIE
 2. HUREN VAN DE BENODIGDE ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIE
 3. TEKENWERK EN BEREKENWERK
 4. TRANSPORTKOSTEN EN HANDELINGSKOSTEN

 

 

Uitgaande van:

 • Uw toegestuurde tekeningen via de mail d.d. 28 Nov. 2016;
 • Enkel vloer b.g.;
 • Balken “natte” knooppunten schoon werk;
 • Breedplaatvloeren h.o.h. 1600 mm;
 • Balkbodems van 10 cm in de verzwaarde stroken met opstorting, alwaar de breedplaat volledig op ligt;

 

 1. MONTAGE EN DEMONTAGE VAN DE ONDERSTEUNINGCONSTRUCTIE          

 

 

 

Het monteren en demonteren van de bekisting is inclusief:

 • Ondersteunen met Topec van de balken i.w.st. stroken;
 • Maken van schoon werk op de Topec d.m.v. rachels, betonplex en hoeklatjes op de “natte” knopen;
 • Zijbekisting langs de balken bij de “nmatte” knooppunten t.b.v. opvang breedplaat – GEEN randkist;
 • Ondersteunen breedplaat;
 • Leggen breedplaat;
 • Leggen balkbodems;
 • herstempeling van 1 stempel per 9 m2;
 • Leuningwerk langs open vloereinden;
 • Laden en lossen van het benodigde transport;
 • Bij gereed montage 1 inspectie bij oplevering;

Het monteren en demonteren van de bekisting is exclusief:

 • vloeren voorbij de bouwkuip zoals tussen as 6 & 7 en as 10 & 11;
 • Alle leuningwerk langs wanden en terug plaatsen leuningwerk na betonstorten/ ontkisten;
 • Hellingbaan;
 • Dichtleggen van sparingen na ontkisten;
 • Dichtzetten van kraansparingen;
 • Randbekisting langs open vloereinden, balken, sparingen en wanden;
 • Opstortingen en niveauverschillen aan bovenzijde vloer;
 • 1 man op de vrachtwagen t.b.v. aanpikken breedplaat;
 • Beton storten en staal / vlechtwerk;
 • Alle veiligheidsvoorzieningen met uitzondering van die, welke betrekking hebben op de bekiste vloer;

Algemeen:

 1. De opdrachtgever dient te leveren c.q. zorg te dragen voor:
 • Plex, rachels, hoeklatjes t.b.v. schoon werk;
 • Plex en baddinghout t.b.v. aanheling naar wanden en kolommen;
 • Plex en baddinghout toegeleverd op onze werk te Noordwijkerhout t.b.v. prefabricage alle balkbekisting;
 • (Laser)apparatuur t.b.v. de hoogte-instelling en een verantwoordelijke man voor de peilmaten en aslijnen;
 • Kraan en kraanmachinist t.b.v. het laden en lossen, horizontaal en verticaal transport;
 • Dat voor de aanvang van de montage de vloer waterpas, schoon en vrij van obstakels wordt opgeleverd;
 • Uitgangspunt is dat de bekisting telkenmale gemonteerd wordt, op een voldoende (zonder hulpmiddelen) draagkrachtige ondervloer;
 • Veilige werkomstandigheden, met uitzondering van de persoonlijke beschermingsmiddelen,

waarvoor wij zorgdragen;

 • Verbruiksartikelen, zoals plex en baddinghout, nagels, schroeven, etc.;
 • Voldoende licht tijdens montage/demontage werkzaamheden op en onder de vloeren;
 • Schaft- en kleedvoorzieningen;
 1. Het werk wordt in normale werkuren uitgevoerd;
 2. De opdrachtgever sluit voor zijn rekening een CAR-polis af. Het eigen risico bedraagt maximaal

€ 1.134,45 per gebeurtenis. Indien wij de schade veroorzaken zijn wij voor maximaal  € 1.134,45

aansprakelijk.

 1. Startdatum: o.t.k.;
 2. Na het gereedkomen van het bekisten van een vloerdeel, zal dit door uw uitvoerder gecontroleerd worden. Ontstaan er daarna calamiteiten, dan is dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Holland steiger Verhuur B.V. is een VCA gecertificeerd bedrijf, welke tevens bekend is met BIM en Lean-bouw.

 

B.  HET HUREN VAN DE BENODIGDE ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIE

 

 

 

Huurvoorwaarden:

 1. De huur vangt aan op datum aanvoer en stopt op de dag van de afvoer;
 2. Huur wordt berekend per kalenderdag en kalenderweek;
 3. Indien derden, bewust of onbewust, het materieel beschadigen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de geleden schade;
 4. Beschadigingen en manco’s worden zo spoedig mogelijk na retourlevering gemeld indien van toepassing. Controle kan binnen 5 dagen na deze melding plaatsvinden op ons opslagterrein;

 

 

Het huren van de ondersteuning is inclusief:

 • Topec vloerbekisting;
 • Koplagers;
 • Stempels t.b.v. ondersteuning, onderslagen en herstempeling;
 • H-20 liggers t.b.v. onderslagen breedplaat;
 • Gaffels;
 • Driepootsteunen;

 

Het huren van de ondersteuning is exclusief:

 • Klemballusters en leuninghout;
 • Alle houtwaren op de bouw, zoals plex, baddinghout, hoeklatten, koppelhout, schoorhout, etc.;
 • Plex en baddinghout toegeleverd op onze werkplaats te Noordwijkerhout t.b.v. prefabricage balkzijbekisting;
 • Verbruiksartikelen, zoals duplex-nagels, schroeven, bouten en moeren, pur-schuim, etc.;
 • Trappen, laser, bouwzaag, verlichting, etc;
 • Koppelstaven t.b.v. koppelen Topec rond de kolommen;

 

 

 

 1. TEKENWERK EN BEREKENWERK

Het tekenwerk en berekenwerk omvat: het maken van de benodigde ondersteunings- ontwerptekeningen met bijbehorende berekeningen.

 

 

De tekenkosten zijn gebaseerd op: 3 afdrukken status “CONCEPT” (ter goedkeuring) en 3 afdrukken status “DEFINITIEF”.

 

Constructietekeningen aangeleverd op papier en digitaal via CD-Rom of  e-mail:

 

 

 1. TRANSPORTKOSTEN EN HANDELINGSKOSTEN

 

Ondersteuningmateriaal wordt aangeleverd door middel van een trailer zonder/ met kraan.

 

Inzet: max. 1 hele verdieping.